مبدا / ميوه‌ها / انگور

انگور به كودهاي اصلي و همچنين كودهاي ثانوي و فرعي نياز دارد. بايستي بخاطر داشت كه حتي بدون مشاهده علائم نيز ممكن است در اثر ” گرسنگي پنهان“ كاهش محصول و كيفيت بوجود آيد.


كمبود آهن ( شكل 1 )

كمبود آهن ابتدا بر برگ‌هاي جوان اثر مي‌گذارد. آنها رنگ پريده شده و در حالت كمبود شديد ممكن است به سفيدي بگرايند. رگبرگ‌ها ديرتر از پهنك برگ حالت ”herring bone“ را بخود مي‌گيرند.
براي رفع علائم كمبود، كودآهن و يا كود آهن فری شل 54 مصرف نماييد

كمبود منگنز ( شكل 2 و3و4)

كمبود منگنز سبب زردي بين رگبرگ‌ها مي‌گردد. در حالت كمبود شديد تنها رگبرگ‌ها به رنگ سبز باقي مي‌مانند. علائم كمبود مشابه كمبود آهن است با اين استثنا كه برگ‌هاي جوان آلوده نمي‌گردند.
براي رفع علائم كمبود، كود منگنز مصرف نماييد

كمبود منيزيم ( شكل 5و6و7)

علائم كمبود منيزيم در روي برگ‌ها با تغيير رنگ منطقه‌اي بين رگبرگ‌ها و حاشيه برگ‌هاي پير به رنگ قرمز يا قهوه‌اي ظاهر مي‌گردد. كمبود منيزيم در خوشه‌هاي انگور باعث بي‌رنگي در روي ساقه و از بين رفتن انگور و حتي تمامي خوشه مي‌گردد. اين حالت اغلب بخاطر مقدار ناچيز منيزيم در دسترس خاك به‌علت سطح بالاي پتاسيم و يا بخاطر ذخيره خاص ريشه مي‌باشد.
براي رفع علائم كمبود، كود منيزيوم مصرف نماييد

كمبود بر ( شكل 8و9)

كمبود بõر روي تشكيل ميوه اثر مي‌گذارد. گل‌هاي تلقيح نشده هنگامي كه در روي ساقه باقي بمانند به صورت چروكيده در مي‌آيند. دانه‌ها تغيير شكل و تغيير رنگ مي‌دهند
براي رفع علائم كمبود، كود مايع بر فوسين مصرف نماييد

كمبود روي ( شكل10و11و12)

كمبود روي برگها را به رنگ ارغواني در مي اوردوموجب كوچك و تغيير شكل يافتن انها مي شود.تشكيل ميوه ورشد حبه ها كاهش مي يابد.غير يكنواختي دررشد و رسيدگي حبه ها در خوشه انگور ديده مي شود.
براي رفع علائم كمبود، كودروي فوسين مصرف نماييد

كمبود كلسيم (شكل 13و14و15)

كمبودكلسيم موجب بافت مردگي ساقه انگور مي شود.ميوه نرم شده وخاصيت انبارداري ان كاهش مي يابد.
براي رفع علائم كمبود، كود كلسيم مصرف نماييد

كمبود فسفر ( شكل 16و17)

كمبود فسفر موجب قرمز شدن برگها وكاهش تشكيل ميوه مي شود.
براي رفع علائم كمبود، كود كلسيم و فسفر و يا الیت سبز مصرف نماييد

كمبود پتاسیم

-
براي رفع علائم كمبود، الیت سبز مصرف نماييد


??? 1

??? 2

??? 3

??? 4

??? 5

??? 6

??? 7

??? 8

??? 9

??? 10

??? 11

??? 12

??? 13

??? 14

??? 15

??? 16

??? 17