اثرات متقابل عناصر غذایی بر جذب یکدیگر

-

 

ميزان بالاي عناصر

در دسترس بودن عناصر زير را كاهش مي‌دهد

کلسیم بر، آهن و منیزیوم
پتاسیم منیزیوم
فسفر روی
ازت مس
مس آهن