چرا تغذیه خاک یا برگ اهمیت دارد؟

كودهاي اصلي امروزه در زراعت غلات به صورت مرتب مصرف مي‌گردد. ولي بخاطر توليد محصول كافي و با كيفيت مناسب نقش كودهاي فرعي اهميت پيدا مي‌كنند. حتي در غياب علائم كمبود كه در زير مورد بررسي قرار مي‌گيرد، كمبودهاي غير مشهود مي‌تواند به صورت جدي سلامت و رشد طبيعي گياه را به خطر اندازد.

امتيازات

- نوع كمبودهاي تغذيه‌اي شناخته مي‌شود.

- درمان دقيق و اقتصادي را امكان پذير مي‌نمايد.

- وسعت كمبودها را مشخص مي‌نمايد. با تعيين حداكثر سطح مواد تغذيه‌اي پيش‌بيني تثبيت آنها را در خاك ميسر مي‌سازد.

- مي‌توان نقشه كمبود عناصر غذائي مزرعه را تهيه كرد و به‌وسيله آن برنامه‌ريزي دقيق استفاده از زمين را با توجه به محصولاتي كه به آن مواد كمتر احتياج دارند اجرا نمود.

- مانع انجام فعاليت بر پايه حدس و گمان مي‌گردد.

مشكلات احتمالي

- بايستي از محصولات نمونه‌برداري نمود.

- تفسير نتايج ممكن است مشكل باشد.

 

                                                   تجزیه خاک یا تجزیه برگ ؟ کدام بهتر است؟

الف: تجزیه خاک

امتيازات

- تجزيه خاك يك وسيله پيش‌بيني مفيد است.

- برنامه‌ريزي قبلي نياز تغذيه‌اي گياهان را ميسر مي‌سازد.

- از تجزيه خاك تا سه سال مي‌توان استفاده نمود.

- تجزيه خاك را مي‌توان در ايامي از سال كه فعاليت كشاورزي كمتر است انجام داد.

- تجزيه خاك مي‌تواند نقشه عناصر غذائي مزرعه را براي برنامه‌ريزي دقيق استفاده از زمين فراهم آورد.

- مانع از انجام فعاليت بر پايه حدس و گمان مي‌گردد.

مشکلات احتمالی

- تغييرات مواد غذائي در طول فصل رشد را نشان نمي‌دهند.

- تفسير نتايج ممكن است مشكل باشد.

ب: تجزیه برگ

امتيازات

- تجزيه برگ تصويري از وضعيت تغذيه‌اي گياه را در هر لحظه به‌دست مي‌دهد.

- درمان سريع براي برطرف نمودن مسائل تغذيه‌اي موقت را امكان‌پذير مي‌سازد.

- از آنجا كه سطح كل مواد تغذيه‌اي مشخص مي‌گردد، تعيين فاصله تا سطح بهينه عناصر غذائي لازم را به آساني ميسرمي‌سازد.

- با تعيين حداكثر سطح مواد غذائي، احتمال مسموميت گياه را پيش‌بيني مي‌كند.

- علل علائم ظاهري غالباً گمراه‌كننده را به‌خوبي مشخص مي‌نمايد.

مشكلات احتمالي

- سطح مواد غذائي در اثر شرايط محيط رشد گياه به سرعت تغيير مي‌نمايد.

- نمونه‌گيري مداوم از قسمت‌هاي مختلف گياه به منظور دقت بيشتر مي‌تواند قدري خسته‌كننده باشد. براي مشاهده نمونه‌اي از نتيجه آزمايش خاك مركبات كه در آزمايشگاه Yara Phosyn انگلستان انجام شده است اينجا را كليك نماييد.