غلات

كودهاي اصلي امروزه در زراعت غلات به صورت مرتب مصرف مي‌گردد. ولي بخاطر توليد محصول كافي و با كيفيت مناسب نقش كودهاي فرعي اهميت پيدا مي‌كنند. حتي در غياب علائم كمبود كه در زير مورد بررسي قرار مي‌گيرد, كمبودهاي غير مشهود مي‌تواند به صورت جدي سلامت و رشد طبيعي گياه را به خطر اندازد.

كمبود منیزیم (شکل 1)

رگه‌هاي سبز و زرد متناوب و شبيه دانه‌هاي تسبيح در طول برگ ديده مي‌شود. برگ‌هاي پيرتر ابتدا آلوده شده و قبل از بلوغ مي‌ميرند. منيزيم براي تثبيت بهتر گياه مهم است.
براي رفع علائم كمبود، كود منيزيم مصرف نماييد.

شكل 1 - تاثير كمبود منیزیم بر روي برگ‌های غلات  

كمبود منگنز (شكل 4 ، 3 ، 2)

رگه‌هاي زرد كم‌رنگ و لكه‌هاي قهوه‌اي پراكنده در روي برگ كه ممكن است ناپايدار به‌نظر برسد اغلب به‌صورت لكه‌هايي در تمام مزرعه مشاهده مي‌گردد. علائم كمبود در شرايط سرد و مرطوب و با PH بالاي خاك, خاك‌هاي شني, مخصوصا خاك‌هاي خيلي سبك و خاك‌هاي آهكي شديدتر مي‌گردد.
براي رفع علائم كمبود، كود منگنز مصرف نماييد.

شكل 2 - تاثير كمبود منگنز بر روي برگ‌های غلات  شكل 3 - تاثير كمبود منگنز بر روي برگ‌هاي غلات شكل 4 - تاثير كمبود منگنز بر روي برگ‌هاي غلات 

كمبود مس (شكل 7 ، 6 ، 5)

لوله‌اي شدن برگ‌هاي جوانتر (مخصوصا برگ‌هاي بالايي) و چروك خوردن نوك برگ‌ها, علائم كمبود معمولا بعد از مصرف ازت مشاهده مي‌گردد. خوشه‌ها يا دانه نبسته و يا تشكيل دانه‌هاي لاغر مي‌دهند.
براي رفع علائم كمبود، كود مس مصرف نماييد.

شكل 5 - تاثير كمبود مس بر روي برگ‌هاي غلات شكل 6 - تاثير كمبود مس بر روي برگ‌هاي غلات شكل 7 - تاثير كمبود مس بر روي برگ‌هاي غلات

كمبود روی (شكل 9 ، 8)

نوارهاي موازي زرد رنگ در دو طرف رگبرگ مياني مشاهده مي‌گردد. رنگ زرد يا نارنجي در مراحل اوليه رشد مشاهده شده است.
براي رفع علائم كمبود، كود روي فوسين مصرف نماييد.

شكل 8 - تاثير كمبود روی بر روي برگ‌هاي غلات شكل 9 - تاثير كمبود روی بر روي برگ‌هاي غلات

كمبود آهن (شكل 12 ، 11 ، 10)

آهن چندان در گياه حركت نمي‌كند لذا كمبود آن در جوانترين برگ‌ها و به صورت نوارهاي متناوب سبز و زرد مشاهده مي‌گردد. در حالت كمبود شديد تمامي برگ به صورت زرد روشن و يا سفيد در مي‌آيد.
براي رفع علائم كمبود، كود آهن و يا كود آهن فری‌شل 54 مصرف نماييد.

شكل 10 - تاثير كمبود  آهن بر روي برگ‌هاي غلات شكل 11 - تاثير كمبود پتاسیم بر روي برگ‌هاي غلات شكل 12 - تاثير كمبود آهن بر روي برگ‌هاي غلات 

كمبود کلسیم (شكل 14 ، 13)

كمبود كلسيم باعث تاخير در رشد گياه و شكنندگي برگ‌ها مي‌شود. لبه برگ بطرف داخل لوله مي گردد و نوك برگ‌هاي جوان شروع به خشك شدن مي‌كنند.
براي رفع علائم كمبود، كود كلسيم مصرف نماييد.

شكل 13 - تاثير كمبود کلسیم  بر روي برگ‌هاي غلات شكل 14 - تاثير كمبود کلسیم بر روي برگ‌هاي غلات  

كمبود پتاسیم (شكل  15)

كمبود پتاسيم باعث تاخير در رشد گياه وهم چنين كمرنگ وزرد شدن نوك برگ گندم ميشود.قهوه اي شدن برگ‌هاي مسن از ديگر علايم اين كمبود است. در كمبود شديد بافت‌هاي زرد به بافت‌هاي مرده خاكستري رنگ تبديل مي‌شوند.
براي رفع علائم كمبود، كود روي، فسفر و پتاس و يا كود پتاس مایع مصرف نماييد.

شكل 15 - تاثير كمبود پتاسیم بر روي برگ‌هاي غلات  

كمبود فسفر (شكل 16)

كمبود فسفر باعث كاهش رشد ريشه، ارغواني شدن ساقه هاو به تعويق افتادن رشد گياه مي‌شود.
براي رفع علائم كمبود، كود روي، فسفر و پتاس مصرف نماييد.

شكل 16 - تاثير كمبود فسفر بر روي برگ‌هاي غلات