كلزا

كلزا از گياهان حريصي است كه نسبت به ساير محصولات زراعي مواد غذايي بيشتري را جابجا مي‌نمايد. از آنجا كه دريافت اين مقدار مواد غذايي از خاك براي گياه مشكل است در فاصله زماني بين مرحله چهار برگي تا مرحله گل، محلول پاشي كودهاي فرعي مهم بر روي سطح برگ حتي در هنگامي كه علائم كمبود زير مشاهده نگردد ضروري است.

كمبود منیزیم (شكل 1)

زرد شدن بين رگبرگ‌ها در برگ‌هاي مسن و بدنبال آن بنفش شدن حاشيه برگ‌ها، رشد ضعيف و كوتاه شدن بوته همراه با كاهش محصول، توجه به كمبود منيزيم در جهت تثبيت گياه ضروري است.
براي رفع علائم كمبود، كود منيزيم مصرف نماييد.

شكل 1 - تاثير كمبود منیزیم بر روي برگ‌های کلزا  

كمبود بُر (شكل 3 ، 2)

در حالت كمبود شديد ساقه اصلي و فرعي و همچنين دمبرگ‌ها در طول ترك مي‌خورند. مقدار گل، غلاف‌ها و دانه‌بندي كاهش مي‌يابد و گياه به صورت غير يكنواخت مي‌رسد
براي رفع علائم كمبود، كود مايع بُر مصرف نماييد.

شكل 2 - تاثير كمبود بُر بر روي برگ‌هاي کلزا شكل 3 - تاثير كمبود بُر بر روي برگ‌هاي کلزا

كمبود منگنز (شكل 4)

لكه‌هاي زرد كم‌رنگ ابتدا در برگ‌هاي تازه رشد يافته مشاهده مي‌گردد. از بين رفتن لكه‌ها و به‌ دنبال آن تاخير در رشد و دانه بندي گياه از عوارض اين كمبود است.
براي رفع علائم كمبود، كود منگنز مصرف نماييد.

شكل 4 - تاثير كمبود منگنز بر روي برگ‌هاي کلز

كمبود مولیبدن (شكل 5)

كاهش پهنك برگ و افزايش رگبرگ مياني مشابه شلاقي (whiplail) شدن در كلم گل، زردي و نرم شدن برگ و كم شدن محصول غلاف در مقايسه با گياه سالم.
براي رفع علائم كمبود، كود كامل فوسامكو 4 مصرف نماييد.

شكل 5 - تاثير كمبود مولیبدن بر روي برگ‌هاي کلز

كمبود کلسیم (شكل 6)

خم شدن ساقه‌هاي گل بطرف پايين، ايجاد سوراخ در ساقه و مرگ گل‌ها از علايم كمبود كلسيم در كلزا است.
براي رفع علائم كمبود، كود كلسيم  مصرف نماييد.

شكل 6 - تاثير كمبود کلسیم بر روي برگ‌هاي کلزا

كمبود پتاسیم (شكل 7)

كمبود پتاسيم موجب كاهش رشد گياه مي‌شود. زرد شدن بين رگبرگي وبافت مردگي در برگ‌هاي پير به وجود مي‌آيد. مقاومت گياه در برابر تنش‌ها (خشكسالي، سرما و غيره) كاهش يافته وعلايم آن از لبه برگ شروع و به داخل گسترش مي‌يابد. محصول هم كاهش مي‌يابد.
براي رفع علائم كمبود، كود روي، فسفر و پتاس و يا كود پتاس مایع مصرف نماييد.

شكل 7 - تاثير كمبود پتاسیم بر روي برگ‌هاي کلزا

كمبود فسفر (شكل 10 ، 9 ، 8)

كمبود فسفر موجب تاخير در رشد گياه، ارغواني شدن ساقه‌ها، ضعيف شدن رشد ريشه و كاهش محصول نيز مي‌شود.
براي رفع علائم كمبود، كود روي، فسفر و پتاس مصرف نماييد.

شكل 8 - تاثير كمبود فسفر بر روي برگ‌هاي کلز شكل 9 - تاثير كمبود فسفر بر روي برگ‌هاي کلز شكل 10 - تاثير كمبود فسفر بر روي برگ‌هاي کلزا