مرکبات

 مركبات به كودهاي اصلي و به مقدار كافي كودهاي ثانويه و فرعي نيازمندند. كمبود يك يا چند عنصر شديدا بر روي رشد، باروري، اندازه و كيفيت ميوه تاثير مي‌گذارد. علائم زير از نمونه‌هاي كاملا بارز كمبود مي‌باشد. وليكن كاهش كميت و كيفيت محصول در نبود اين علائم نيز ديده شده است.

كمبود آهن ( شكل 2 ، 1)

به‌ تدريج كه كمبود توسعه مي‌يابد برگ‌ها كرم رنگ شده و به سفيدي مي‌گرايند. رگبرگ‌ها نيز رنگ سبز خود را از دست مي‌دهند، در كمبود شديد برگ‌ها كوچك و چروكيده مي‌گردند. ميوه‌ها كوچك و بي‌رنگ مي‌شوند. سرشاخه‌ها خشكيده و مي‌ميرند. ممكن است شاخه‌ا‌ي يا قسمتي از درخت و يا چند درخت در باغ آلوده شده و بقيه علائم كمبود را نشان ندهند.
براي رفع علائم كمبود، كود آهن و يا كود آهن فری‌شل 54 مصرف نماييد.

شكل 1 - تاثير كمبود آهن بر روي برگ‌هاي مرکبات شكل 2 - تاثير كمبود آهن بر روي برگ‌هاي مرکبات 

كمبود روي (شكل 3)

با شدت يافتن كمبود، رنگ پريدگي و خال خال شدن برگ‌ها ديده مي‌شود. اين علائم در ليمو ديده نمي‌شود. برگ‌ها كوچك و رنگ پريده شده و بيشتر جوانه‌هاي انتهايي آلوده مي‌گردند. در كمبود شديد سرشاخه‌ها خشك مي‌گردند.
براي رفع علائم كمبود، كود روي مصرف نماييد.

شكل 3 - تاثير كمبود روی بر روي برگ‌هاي مرکبات 

كمبود منگنز (شكل 4)

بين رگبرگ‌ها بي‌رنگ مي‌شوند. در حالت شديد منطقه بين رگبرگي رنگ سبز و سفيد بخود گرفته و برگ‌ها شروع به ريزش مي‌كنند. علائم كمبود منگنز بيشتر در قسمت‌هاي فوقاني درخت و در زمان رشد بهاري مشاهده مي‌گردد.
براي رفع علائم كمبود، كود منگنز مصرف نماييد.

شكل 4 - تاثير كمبود منگنز بر روي برگ‌هاي مرکبات 

كمبود منيزيم (شكل 6 ، 5)

با توسعه كمبود منيزيم برگ‌ها به رنگ قهوه‌اي روشن (برنزي) درمي‌آيند. به‌ تدريج برگ‌ها نكروزه شده شروع به ريزش مي‌نمايند. كمبود منيزيم در برگ‌هايي كه به رشد كامل رسيده‌اند, ديده مي‌شود. اين علائم به‌خوبي در پايان تابستان و در طول پائيز و زمستان مشاهده مي‌گردد.
براي رفع علائم كمبود، كود منيزيم مصرف نماييد.

شكل 5 - تاثير كمبود منیزیم بر روي برگ‌هاي مرکبات شكل 6 - تاثير كمبود منیزیم بر روي برگ‌هاي مرکبات 

كمبود بُر (شكل 7)

كمبود بُر باعث قهوه‌اي / سبز تيره شدن برگ‌ها مي‌شود و ممكن است پديده خيس شدن WATERSOAK برگي ايجاد شود. برگ‌ها ضخيم و پيچيده رگبرگ‌ها بصورت مشخص در سطح برگ ديده مي‌شوند. پوسته ترك مي‌خورد و ميوه كوچك مانده. مقدار آب در ميوه وقند ان نيز كاهش مي‌يابد. بطور معمول ميوه‌ها قبل از رسيدن ريزش مي‌كنند در نتيجه افت محصول ايجاد مي‌گردد. مشخصا پوست ميوه ضخيم شده كه باعث تغيير شكل ميوه مي‌شود.
براي رفع علائم كمبود، كود مايع بُر مصرف نماييد.

شكل 7 - تاثير كمبود بُر بر روي برگ‌هاي مرکبات 

كمبود كلسيم (شكل 8)

كمبود كلسيم باعث زرد شدن لبه برگ مي‌شود. برگ‌ها بد شكل وغالبا به سرعت مي‌ريزند. رشد ريشه كاهش مي يابد و ممكن است پوسيده شود. سرشاخه درختان مي‌خشكد و رشد به تعويق مي‌افتد. نتيجتا اندازه ميوه كاهش مي‌يابد كه باعث كاهش محصول مي‌شود. كمبود كلسيم باعث افزايش لكه قهوه‌اي شدن ميوه مي‌شود. ترك‌هاي ايجاد شده در زير لبه پوست شكافته شده واز پوست جدا مي‌شوند.
براي رفع علائم كمبود، كود كلسيم مصرف نماييد.

شكل 8 - تاثير كمبود كلسيم بر روي برگ‌هاي مرکبات 

كمبود مس (شكل 11 ، 10 ، 9)

در اثر كمبود مس تعداد بسياري شاخه‌ها پيجپيده، زاويه دار،بدون برگ، وخشكيده مي‌گردند. درخت بوته‌اي و متراكم مي‌شود. توده‌هاي صمغ در زير پوست يا نزديك گره برگ رشد مي‌كنند. ميوه‌ها معمولا ترك مي‌خورند و لكه‌هاي قرمز و قهوه‌اي ،سياه در روي پوست ميوه به وجود مي‌آيد و مقدار آب ميوه كاهش مي‌يابد و صمغ ممكن است در بند جمع شود.
براي رفع علائم كمبود، كود مس مصرف نماييد.

شكل 9 - تاثير كمبود مس بر روي برگ‌هاي مرکبات شكل 10 - تاثير كمبود مس بر روي برگ‌هاي مرکبات شكل 11 - تاثير كمبود مس بر روي برگ‌هاي مرکبات