سیب

تامين نياز غذايي و ايجاد تعادل بين عناصر غذايي مورد نياز درختان ميوه از عوامل موثر در توليد محصول با كيفيت مطلوب, بازار پسندي و افزايش خاصيت نگهداري پس از برداشت مي‌باشد. مهمترين علائم كمبود عناصر ريزمغذي در درختان سيب به شرح زير مي‌باشد.

كمبود آهن (شكل 2 ، 1)

بروز زردي در برگ‌هاي جوان در انتهاي سرشاخه‌هاي جوان از علائم كمبود آهن مي‌باشد. در حالت شديد كمبود برگ‌هاي تازه و جوان زرد رنگ‌شده ولي رگبرگ‌ها سبز باقي مي‌مانند و شبكه رگبرگ‌هاي سبز در متن زرد برگ كاملا مشخص است.
براي رفع علائم كمبود، كود آهن و يا كود آهن فری‌شل 54 مصرف نماييد.

شكل 1 - تاثير كمبود آهن بر روي برگ‌هاي سیب شكل 2 - تاثير كمبود آهن بر روي برگ‌هاي سیب 

 كمبود روی (شكل 4 ، 3)

كمبود اين عنصر سبب كوچك شدن برگ‌ها و كوتاه شدن ميان گره‌ها در قسمت‌هاي انتهايي شاخه‌هاي جوان مي‌شود و به همين سبب برگ‌ها بصورت ”رزت“ روي شاخه‌هاي جوان باقي مي‌مانند در حالي كه ممكن است برگ‌هاي مسن ريزش نمايند. در شكل علائم كمبود روي سرشاخه‌ها (سمت راست) در مقايسه با گياه سالم در سمت چپ نشان داده مي‌شود.
براي رفع علائم كمبود، كود روي مصرف نماييد.

شكل 3 - تاثير كمبود روی بر روي برگ‌هاي سیب شكل 4 - تاثير كمبود روی بر روي برگ‌هاي سیب

كمبود بُر (شكل 7 ، 6 ، 5)

علائم كمبود بُر معمولا در اولين هفته‌هاي تشكيل ميوه ظاهر مي‌شود. چوب پنبه‌اي شدن داخل و بيرون ميوه در اثر كمبود بُر پديد مي‌آيد. در حالت بروز شديد كمبود رشد رويشي گياه تحت تاثير قرار مي‌گيرد و ممكن است جوانه‌هاي انتهايي توانايي باز شدن را نداشته باشند و قسمتي از سرشاخه بميرد. برگ‌ها بد شكل شده و قايقي شكل مي‌شوند.
براي رفع علائم كمبود، كود مايع بُر مصرف نماييد.

شكل 5 - تاثير كمبود بُر بر روي برگ‌هاي سیب شكل 6 - تاثير كمبود بُر بر روي برگ‌هاي سیب شكل 7 - تاثير كمبود بُر بر روي برگ‌هاي سیب

كمبود مس (شكل 9 ، 8) 

كمبود مس سبب مرگ سرشاخه‌ها شده و در نتيجه سرشاخه‌هاي جديد به تعداد زياد ظاهر مي‌شود و حالت جارويي پيدا مي‌كنند.
براي رفع علائم كمبود، كود مس مصرف نماييد.

شكل 8 - تاثير كمبود مس بر روي برگ‌هاي سیب شكل 9 - تاثير كمبود مس بر روي برگ‌هاي سیب 

كمبود کلسیم (شكل 11 ، 10)

لكه تلخي، كاهش سفتي ميوه، چوب پنبه‌اي شدن ميوه، چروكيدگي ميوه و لكه قهوه‌اي داخل ميوه، افزايش حساسيت برگ به سوختگي و كاهش خاصيت انبارداري از علايم كمبود كلسيم مي‌باشد.
براي رفع علائم كمبود، كود كلسيم مصرف نماييد.

شكل 10 - تاثير كمبود کلسیم بر روي برگ‌هاي سیب شكل 11 - تاثير كمبود کلسیم بر روي برگ‌هاي سیب

كمبود منيزيم (شكل 14 ، 13 ، 12)

بروز زردي ابتدا در برگ‌هاي پير شروع مي‌شود و به‌طور معمول قسمت مركزي برگ سبز باقي مي‌ماند و سپس لكه‌هاي زرد حالت سوختگي پيدا مي‌كنند و ريزش عمومي برگ‌ها به طور ناگهاني اتفاق مي‌افتد. كمبود منيزيم مي‌تواند از ادامه رشد گياه جلوگيري كند و باعث ريزش ميوه‌ها قبل از رسيدن و برداشت مي‌شود.
براي رفع علائم كمبود، كود منيزيم مصرف نماييد.

شكل 12 - تاثير كمبود منيزيم بر روي برگ‌هاي سیب شكل 13 - تاثير كمبود منيزيم بر روي برگ‌هاي سیب شكل 14 - تاثير كمبود منيزيم بر روي برگ‌هاي سیب

كمبود منگنز (شكل 16 ، 15)

در برگ‌هاي جديد، لكه‌هاي سبز روشن بين رگبرگ‌هاي اصلي بوجود مي‌آيد و ممكن است رويش برگ‌هاي جديد به تاخير افتد و مقدار ميوه و كيفيت آن نيز كاهش يابد.
براي رفع علائم كمبود، كود منگنز مصرف نماييد.

شكل 15 - تاثير كمبود منگنز بر روي برگ‌هاي سیب شكل 16 - تاثير كمبود منگنزبر روي برگ‌هاي سیب