برنج

-

كمبود بُر

كمبود بُر موجب زرد شدن لكه‌اي برگ و زرد شدن نقطه‌اي نوك‌هاي برگ مي‌شود. كمبود اين عنصر مي‌تواند باعث تغيير شكل برگ گياه شده و موجب كاهش توليد دانه برنج نيز مي‌شود.
براي رفع علائم كمبود، كود مايع بُر مصرف نماييد.

كمبود کلسیم

كمبود كلسيم موجب تاخير در رشد گياه، شكنندگي برگ‌ها و پيچ خوردن لبه‌هاي برگ به سمت داخل مي‌شود.
براي رفع علائم كمبود، كود كلسيم مصرف نماييد.

كمبود آهن

كمبود آهن، موجب زرد شدن برگ‌هاي جوان، بيرنگ شدن آنها و توقف رشد گياه مي‌شود.
براي رفع علائم كمبود، كود آهن و يا كود آهن فری‌شل 54 مصرف نماييد.

كمبود منیزیم

كمبود منيزيم موجب ايجاد نوارهاي سبز و زرد در برگ‌ها مي‌شود. اين پديده ابتدا در برگ‌هاي مسن ديده مي‌شود. برگ‌ها دچار مرگ زودرس مي‌شوند و رشد گياه به دليل كاهش فتوسنتز به تعويق مي‌افتد.
براي رفع علائم كمبود، كود منيزيم مصرف نماييد.

كمبود منگنز

كمبود منگنز،موجب تاخير در رشد گياه، زردي بين رگبرگي (لكه‌اي شدن) برگ‌هاي جوان‌تر مي‌شود. كمبود منگنز اثري بروي پنجه زني ندارد و بصورت چروكيدگي برگ‌ها نمايان مي‌شود.
براي رفع علائم كمبود، كود منگنز مصرف نماييد.

كمبود مس

كمبود مس موجب كاهش تعداد دانه برنج، كاهش وزن گياه و زرد شدن نوك برگ مي‌شود.
براي رفع علائم كمبود، كود مس مصرف نماييد.

كمبود روی

كمبود روي موجب برنزه شدن برگ‌ها، زرد شدن و بافت مردگي برگ مي‌شود. تاخير در رشد كامل گياه، ازدست رفتن طراوت برگ‌ها و چتري شدن برگ‌ها ازديگر علائم كمبود روي است.
براي رفع علائم كمبود، كود روي مصرف نماييد.

كمبود فسفر

كمبود فسفرموجب تاخير شديد در رشد گياه، كاهش پنجه زني، كوچك و سبز تيره شدن برگ‌ها و به تاخير افتادن رشد گياه مي‌شود.
براي رفع علائم كمبود، كود روي، فسفر و پتاس مصرف نماييد.

كمبود پتاسیم

كمبود پتاسيم موجب تاخير در رشد گياه، زردي بين رگبرگي در برگ‌هاي مسن و گاها ايجاد لكه‌هاي قهوه‌اي در روي برگ مي‌شود و برگ‌هاي جوان‌تر كوچك و سبز تيره مي‌شوند.
براي رفع علائم كمبود، كود روي، فسفر و پتاس و يا كود پتاس مایع  مصرف نماييد.