زيتون

-

كمبود بُر (شکل 2 ، 1)

كمبود بُر موجب ايجاد بافت مردگي در نوك برگ، غيرعادي شدن شكل برگ و ريزش آن مي‌شود همچنين موجب كوتاه شدن ميان گره‌ها و توليد (پاجوش) در پايه درخت نيز مي‌شود. عدم تشكيل ميوه و ريزش آن ،شكل غيرعادي و ترك خوردن ميوه از ديگرعلائم كمبود بُر است. مقدار محصول نيز به شدت كاهش مي‌يابد.
براي رفع علائم كمبود، كود مايع بُر مصرف نماييد.

شكل 1 - تاثير كمبود بُر بر روي برگ‌های زیتون شكل 2 - تاثير كمبود بُر بر روي برگ‌های زیتون

كمبود کلسیم (شكل 3)

كمبود كلسيم موجب كاهش عمومي در رشد گياه به خصوص در ريشه‌ها و شاخه‌ها و زردي شديد در نوك برگ مي‌شود و بر خلاف كمبود بُر شاخه‌هاي جوان تشكيل نمي‌شوند. ميوه توليد شده شبيه ميوه توليد شده در اثر كمبود بُر نيست. توليد ريشه كاهش مي‌يابد و انتهاي ريشه ژلاتيني مي‌شود.
براي رفع علائم كمبود، كود كلسيم  مصرف نماييد.

شكل 3 - تاثير كمبود کلسیم بر روي برگ‌هاي زیتون 

كمبود منیزیم (شكل 4)

در اثر كمبود منيزيم، قسمت‌هاي زرد ابتدا در برگ‌هاي مسن نمايان مي‌شوند. زردي ابتدا در نوك برگ ايجاد مي‌شود و تدريجا در سطح برگ گسترش مي‌يابد. ضعف در رشد عمومي گياه ديده مي‌شود و ممكن است برگ‌ها بريزند و ممكن است ظاهر ميوه زرد رنگ شود.
براي رفع علائم كمبود، كود منيزيم مصرف نماييد.

شكل 4 - تاثير كمبود منیزیم بر روي برگ‌هاي زیتون

كمبود منگنز

نتايج كمبود منگنز در كل گياه و با زرد شدن برگ نمايان مي‌شود و بافت مردگي هم توسعه مي‌يابد.
براي رفع علائم كمبود، كود منگنز مصرف نماييد.

كمبود مس

كمبود مس، موجب كوتاه شدن ميان گره‌ها،"جاروئي" شدن و شاخه زائي غيرعادي گياه مي‌شود.
براي رفع علائم كمبود، كود مس مصرف نماييد.

كمبود روی (شكل 5)

در اثر كمبود روي ممكن است لكه‌هاي زرد در برگ‌هاي بالغ ظاهر شوند. كاهش در رشد شاخه‌ها و در نتيجه جاروئي شدن نوك شاخه‌ها از ديگر علائم كمبود اين عنصر است.
براي رفع علائم كمبود، كود روي مصرف نماييد.

شكل 5 - تاثير كمبود روی بر روي برگ‌هاي زیتون

كمبود پتاسیم (شكل 7 ، 6)

كمبود پتاسيم، با رشد درخت به مانند بيد مجنون نمايان مي‌شود. طول شاخه كوتاه مي‌شود كه با ضعف رشد ميان گره همراه است. علائم كمبود در برگ‌ها بطور معمول ابتدا در برگ‌هاي مسن ديده مي‌شوند. قسمت‌هاي بافت مرده در نوك برگ‌هاي مسن ايجاد شده و ممكن است در لبه‌هاي برگ نيز گسترش يابند. گاهي لبه‌هاي برگ به داخل پيچ مي‌خورد وعموما اندازه برگ نيز كوچك مي‌شود.
براي رفع علائم كمبود، كود روي، فسفر و پتاس و يا كود پتاس مایع مصرف نماييد.

شكل 6 - تاثير كمبود پتاسیم بر روي برگ‌هاي زیتون شكل 7 - تاثير كمبود پتاسیم بر روي برگ‌هاي زیتون 

كمبود فسفر (شكل 10 ، 9 ، 8)

برخي علائم كمبود فسفر شبيه علائم كمبود نيتروژن است. اندازه برگ كوچك شده اما شكل برگ عادي و رنگ آن قرمز مي‌شود. نوك‌ برگ سبز روشن شده و پايه برگ به رنگ معمول يا سبز تيره باقي مي‌مانند. لكه‌هاي زرد ممكن است در پاييز يا زمستان ظاهر شده و قسمت‌هاي بافت مرده در نوك و لبه برگ ممكن است ظاهر شوند.
براي رفع علائم كمبود، كود كلسيم و فسفر مصرف نماييد.

شكل 8 - تاثير كمبود فسفر بر روي برگ‌هاي زیتون شكل 9 - تاثير كمبود فسفر بر روي برگ‌هاي زیتون شكل 10 - تاثير كمبود فسفر بر روي برگ‌هاي زیتون