خیار

مقدار مواد غذايي مصرفي سبزيجات بطور متوسط بيش از اكثر محصولات زراعي است و 80 % مواد مورد نياز بايستي در طي دو تا سه ماه در اختيار گياه قرار گيرد. خيار از محصولاتي است كه ضمن نياز به كودهاي اصلي به كودهاي ريزمغذي نيز به مقدار زياد احتياج دارد. در زير برخي از علائم كمبودها ملاحظه مي‌شود. كاهش محصول در موقع عدم رويت علائم زير نيز بوجود مي‌آيد.

كمبود ازت (شكل 1)

اولين علامت كمبود ازت توقف رشد ريشه و شاخه‌هاست. سرشاخه‌ها باريك و كوتاه، سخت و فيبري شده، رشد گياه ضعيف مي‌شود. برگ‌ها در اول فصل رشد به رنگ سبز روشن مايل به زرد در مي‌آيند. نوك طرف دم گل در ميوه (مطابق شكل) زرد كمرنگ تا قهوه‌اي و باريك مي‌گردد.
براي رفع علائم كمبود، كود كامل فوسامكو 4 و يا كود ازت مایع مصرف نماييد.

شكل 1 - تاثير كمبود ازت  بر روي برگ‌هاي خیار

كمبود منیزیم (شكل 2)

منيزيم در زودرسي، كيفيت و بازار پسندي محصول خيار تاثير دارد. وقتي بوته خيار مبتلا به كمبود منيزيم مي‌شود ابتدا برگ‌هاي پائيني رنگ سبز طبيعي خود را از دست مي‌دهد و در حالي كه رگبرگ‌ها سبز تيره باقي مي‌مانند, نواحي بين آنها زرد رنگ مي‌شود. در شكل علائم درجات متفاوت كمبود در مقايسه با برگ سالم (وسط رديف اول) مشاهده مي‌شود.
براي رفع علائم كمبود، كود منيزيم مصرف نماييد.

شكل 2 - تاثير كمبود منیزیم بر روي برگ‌هاي خیار 

كمبود منگنز (شكل 3)

علامت كمبود منگنز زردي تدريجي دور از رگبرگ اصلي است. در اين هنگام بافت برگ از رنگ سبز به سفيد مايل به زرد تغيير مي‌يابد و ساقه‌ها و برگ‌ها كوچك و باريك مانده، گاهي جوانه گل‌ها زرد رنگ مي‌شود. در شكل علائم كمبود در برگه‌اي بزرگتر به‌خوبي پيداست.
براي رفع علائم كمبود، كود منگنز و يا كود مخصوص گلخانه مصرف نماييد.

شكل 3 - تاثير كمبود منگنز بر روي برگ‌هاي خیار

كمبود روی (شكل 4)

اولين علائم كمبود ايجاد لكه‌هايي در نواحي بين رگبرگ‌هاست. اين نواحي رنگشان روشنتر است و سرانجام لكه‌ها به صورت بافت سوخته يا مرده در طول حاشيه‌ها و بين رگبرگ‌ها ظاهر مي‌شود. مشخصه ديگر رشد غير طبيعي برگ‌ها و كوچك ماندن آنهاست. در شكل برگ‌هاي پيرتر خيار با كمبود روي نشان داده مي‌شود.
براي رفع علائم كمبود، كود روي و يا كود مخصوص گلخانه مصرف نماييد.

شكل 4 - تاثير كمبود روی بر روي برگ‌هاي خیار 

كمبود فسفر

-
براي رفع علائم كمبود، الیت سبز مصرف نماييد.

كمبود پتاسیم

-
براي رفع علائم كمبود، الیت سبز مصرف نماييد.