چغندرقند

براي به‌دست آوردن بهترين محصول مي‌بايست به اندازه كافي مواد تغذيه‌اي مورد نياز را در اختيار گياه قرار داد. منظور از اين امر تنها استفاده از كودهاي اصلي NPK نيست. امروزه استفاده از كودهاي ثانويه و فرعي به صورت عملي استاندارد در توليد چغندرقند در آمده است. علائمي كه در زير نشان داده شده است فقط در حالات كمبود شديد ظاهر خواهند شد. كاهش محصول حتي موقعي كه علائم رويت نگردند به‌وجود خواهد آمد.

كمبود بُر (شكل 2 ، 1)

زرد شدن برگ‌ها به صورت لكه‌اي و تبديل بافت برگ‌هاي پيرتر به جنسي شبيه به لاستيك, جوانه مركزي مي‌ميرد و برگ‌هاي تازه توسط جوانه‌هاي جانبي اطراف طوقه به‌ وجود مي‌آيند. برگ‌ها ممكن است بدشكل شده و شيارهايي در قسمت بالاي رگبرگ مياني به‌ وجود آيد. كمبود بُر با مصرف بيش از حد ازت و پتاسيم و همچنين طولاني شدن دوره مرطوب و يا خشك همبستگي دارد.
براي رفع علائم كمبود، كود مايع بُر مصرف نماييد.

شكل 1 - تاثير كمبود بُر بر روي برگ‌های چغندرقند شكل 2 - تاثير كمبود بُر بر روي برگ‌های چغندرقند

كمبود منیزیم (شكل 3)

علائم زردي مخصوصا در بين رگبرگ‌هاي برگ‌هاي پيرتر و از نوك برگ و كناره‌هاي آن شروع و به طرف رگبرگ مركزي توسعه مي‌يابد. بدنبال اين زردي لكه‌هاي سوخته شبيه ”سوختگي سيگار“ در روي برگ ظاهر مي‌گردد. برگ‌ها افتاده و ريشه‌ها رشد كمي مي‌نمايند.
براي رفع علائم كمبود، كود منيزيم مصرف نماييد.

شكل 3 - تاثير كمبود منیزیم بر روي برگ‌هاي چغندرقند 

كمبود منگنز (شكل 4)

لكه لكه شدن برگ بخصوص هنگامي كه برگ در مقابل نور گرفته شود به‌خوبي قابل رويت است. در حالات خيلي شديد، تمامي برگ زرد خواهد شد (زرد خال‌دار) لبه‌ها به طرف داخل پيچ مي‌خورند و به برگ حالت ايستاده و مثلثي مي‌دهند.
براي رفع علائم كمبود، كود منگنز مصرف نماييد.

شكل 4 - تاثير كمبود منگنز بر روي برگ‌هاي چغندرقند 

كمبود آهن (شكل 5)

كمبود آهن موجب زرد شدن بين رگبرگي برگ‌هاي جوان مي‌شود. در موارد شديد برگ‌ها بيرنگ شده وكاملا سفيد مي‌شوند.
براي رفع علائم كمبود، كود آهن و يا كود آهن فری‌شل 54 مصرف نماييد.

شكل 5 - تاثير كمبود آهن بر روی برگ‌های چغندرقند

كمبود کلسیم (شكل 6)

كمبود كلسيم موجب تغيير شكل و فنجاني شدن پهنك برگ‌هاي جوان مي‌شود. نوك برگ‌ها دچار سوختگي مي‌شود. نقاط رويشي صدمه مي‌بينند و شاخه‌هاي جانبي توسعه مي‌يابند.
براي رفع علائم كمبود، كود كلسيم مصرف نماييد.

شكل 6 - تاثير كمبود کلسیم بر روي برگ‌هاي چغندرقند 

كمبود روی (شكل 7)

در كمبود روي رنگ برگ‌هاي بزرگ مركزي گياه سبز روشن مي‌شود. بافت مردگي به وجود مي‌آيد و سپس گسترش مي‌يابد. پهنك برگ پژمرده شده و دمبرگ‌ها عمودي باقي مي‌مانند.
براي رفع علائم كمبود، كود روي مصرف نماييد.

شكل 7 - تاثير كمبود روی بر روي برگ‌هاي چغتدرقند 

كمبود پتاسیم (شكل 8)

در كمبود پتاسيم ابتدا حاشيه برگ‌ها و سپس نقاط بين رگبرگي زرد و قهوه‌اي مي‌شوند. در حالات شديدتر بافت مردگي به وجود مي‌آيد.
براي رفع علائم كمبود، كود روي، فسفر و پتاس و يا كود پتاس مایع مصرف نماييد.

شكل 8 - تاثير كمبود پتاسیم بر روي برگ‌هاي چغتدرقند

كمبود مس (شكل 9)

كمبود مس موجب زرد شدن جزئي برگ‌هاي جوان مي‌شود و سپس پهنك برگ بي‌رنگ مي‌شود.
براي رفع علائم كمبود، كود مس مصرف نماييد.

شكل 9 - تاثير كمبود مس بر روي برگ‌هاي چغتدرقند

كمبود فسفر (شكل 10)

كمبود فسفر موجب به عقب افتادن رشد كامل گياه مي‌شود. برگ‌ها به رنگ سبز تيره در مي‌آيند و قسمت‌هائي از برگ‌ها مثل فلز سفيد برق مي‌زند.
براي رفع علائم كمبود، كود روي، فسفر و پتاس مصرف نماييد.

شكل 10 - تاثير كمبود فسفر بر روي برگ‌هاي چغتدرقند