یونجه

دام‌هايي كه از گياهان مبتلا به كمبود مواد معدني تغذيه مي‌كنند ضعيف مي‌شوند و اين ضعف ميزان توليدات آنها را كاهش مي‌دهد. چون بيشتر مواد معدني براي گياهان و دام‌ها ضروري هستند با تامین مواد غذايي كافي مشكل تغذيه گياهان و نتيجتا دام‌ها نيز حل خواهد شد و بر كميت و كيفيت توليدات آنان افزوده مي‌شود.

كمبود پتاسیم (شكل 1)

علائم كمبود ابتدا به صورت خال‌هاي سفيد در حاشيه برگ‌ها ظاهر شده و بعد بافت بين خال‌ها زرد و سپس قهوه‌اي مي‌شوند. حاشيه برگ‌ها شكسته و نامنظم مي‌گردند. سمت چپ شكل برگ‌هاي با درجات مختلف كمبود را در مقايسه با دو برگ سالم سمت راست نشان مي‌دهد.
براي رفع علائم كمبود، كود كامل فوسامكو 4 و يا كود پتاس مایع مصرف نماييد.

شكل 1 - تاثير كمبود پتاسیم بر روی برگ‌هاي یونجه

كمبود بُر (شكل 2)

برگ‌هاي خيلي جوان در اطراف نقطه رويشي زرد شده و در حالت خيلي شديد كمبود، رنگ آنها مايل به قرمز مي‌شوند. علائم كمبود در نوك برگ‌ها شديدتر است. بين گره‌ها كوتاه شده و بوته به صورت ”رزت“ (جارويي) در مي‌آيد.
براي رفع علائم كمبود، كود مايع بُر مصرف نماييد.

شكل 2 - تاثير كمبود بُر بر روی برگ‌هاي یونجه

كمبود مولیبدن (شكل 3)

موليبدن براي جذب ازت ضروري است. كمبود آن سبب عدم تثبيت ازت مي‌شود. كم رشدي و باريك شدن بوته از عواقب ديگر كمبود موليبدن است. عكس سمت راست بوته سالم و سمت چپ بوته مبتلا به كمبود موليبدن را نشان مي‌دهد.
براي رفع علائم كمبود، كود كامل فوسامكو 4 مصرف نماييد.

شكل 3 - تاثير كمبود مولیبدون بر روي برگ‌هاي یونجه

كمبود منیزیم (شكل 4)

نواحي بين رگبرگ‌هاي اصلي سبز روشن و سپس زرد پررنگ مي‌شوند در حاليكه قاعده و مركز پهنك برگ سبز باقي مي‌مانند. در مراحل آخر رشد كناره برگ‌ها به طرف پايين پيچ خورده همراه با زرد شدن از حاشيه به طرف داخل برنزه مي‌شوند.
براي رفع علائم كمبود، كود منيزيم مصرف نماييد.

شكل 4 - تاثير کمبود منیزیم بر روي برگ‌هاي یونجه