توتون

توتون به كودهاي اصلي و همچنين به كودهاي كم مصرف (ريزمغذي) نياز فراوان دارد. تعادل مواد غذايي در رشد سالم گياه بسيار موثر است. كاهش ميزان محصول و كيفيت آن در اثر "گرسنگي پنهان" حتي بدون مشاهده علائم كمبود نيز به‌وجود مي‌آيد.

كمبود آهن (شكل 1)

ابتدا رنگ پريدگي در برگ‌هاي جوانتر و بالاتر در گياه ديده مي‌شود. ناحيه بين رگبرگ‌ها رنگ خود را از دست مي‌دهد. و در حالت شديد سفيد رنگ مي‌شود. با اين حال رگبرگ‌هاي اصلي رنگ سبز خود را حفظ مي‌كنند. در شكل برگ سالم در سمت چپ و برگ دچار كمبود در سمت راست ديده مي‌شود.
براي رفع علائم كمبود، كود آهن و يا كود آهن فری‌شل 54 مصرف نماييد.

شكل 1 - تاثير كمبود آهن  بر روي برگ‌هاي توتون

كمبود بُر (شكل 2)

علائم كمبود در جوانه‌هاي انتهايي قابل مشاهده است. در حالت كمبود برگ‌ها پيچيده و خم مي‌شوند و با كمبود شديد نقاط رويشي ساقه ميميرند. در شكل گياه دچار كمبود از بالا نشان داده شده است.
براي رفع علائم كمبود، كود مايع بُر مصرف نماييد.

شكل 2 - تاثير كمبود بُر بر روي برگ‌هاي توتون 

كمبود منگنز (شكل 3)

برگ‌هاي جوان كم‌رنگ شده لكه‌هاي بافت مرده در تمام سطح آن پخش مي‌شود. گياه دچار كمبود از برگ‌هاي با كيفيت پايين برخوردار است و فاقد عطر و قابليت ارتجاع مي‌باشد. در شكل برگ سالم در بالا و برگ دچار كمبود در پايين ديده مي‌شود.
براي رفع علائم كمبود، كود منگنز مصرف نماييد.

شكل 3 - تاثير كمبود منگنز بر روي برگ‌هاي توتون 

كمبود مولیبدن (شكل 4)

موليبدن از عناصر مهم در رشد توتون مي‌باشد. كمبود باعث كم‌رنگ شدن برگ‌هاي مسنتر و چروكيدگي برگ‌ها مي‌شود. پس از آن نقاط بافت مرده در روي برگ‌ها پيدا مي‌شود.
براي رفع علائم كمبود، كود كامل فوسامكو 4 مصرف نماييد.

شكل 4 - تاثير كمبود مولیبدن بر روي برگ‌هاي توتون