انواع کلم

داشتن اطلاع كافي از نيازهاي غذايي محصولات كشاورزي يكي از اساسي‌ترين رموز موفقيت در توليد به شمار مي‌رود. انواع كلم كه به عنوان سبزيجات مصرف مي‌شوند علاوه بر كودهاي اصلي به ريزمغذي‌ها در كليه مراحل رشد نياز دارند و كمبود آنها سبب بروز علائمي مي‌گردد كه از ميزان توليد و بازار پسندي آنها مي‌كاهد.

كمبود پتاسیم (شکل 1)

حاشيه برگ بوته‌هاي كلم بروكسل مبتلا به كمبود پتاسيم ابتدا قهوه‌اي شده و در قسمت جلو پيچ خوردگي پيدا مي‌كنند در اثر پيشرفت حاشيه برگ‌ها خشك مي‌شوند.
براي رفع علائم كمبود، كود كامل فوسامكو 4 و يا كود پتاس مایع و يا الیت سبز مصرف نماييد.

شكل 1 - تاثير كمبود پتاسیم بر روي برگ‌هاي انواع کلم

كمبود مولیبدن (شکل 2)

موليبدن يكي از عناصر كليدي در تغذيه انواع كلم مي‌باشد كمبود آن سبب كاهش سطح برگ، تغيير شكل و نهايتا شلاقي شدن برگ‌ها مي‌شود. برگ‌ها حالت فنجان پيدا مي‌كنند. در شكل برگ سالم سمت راست در مقايسه با برگ‌هاي داراي كمبود در كلم گل ديده مي‌شود.
براي رفع علائم كمبود، كود كامل فوسامكو 4 مصرف نماييد.

شكل 2 - تاثير كمبود مولیبدن بر روي برگ‌هاي کلم

كمبود منیزیم (شکل 3)

كلروز يا زردشدگي در بين رگبرگ‌هاي برگ‌هاي پير ظاهر مي‌شود. چين خوردگي در برگ‌هاي زيرين به‌ وجود مي‌آيد و در مرحله پيشرفته نواحي زرد، قهوه‌اي شده به هم متصل مي‌گردند.
براي رفع علائم كمبود، كود منيزيم مصرف نماييد.

شكل 3 - تاثير كمبود منیزیم بر روي برگ‌هاي انواع کلم

كمبود بُر (شکل 4)

پوك و برنزه شدن مغز ساقه از علائم كاملا مشخص كمبود بُر در انواع كلم بخصوص كلم گل مي‌باشد. قهوه‌اي شدن كلم گل در مراحل اوليه تشكيل ممكن است به از بين رفتن كامل بوته و نهايتا زراعت منجر شود.
براي رفع علائم كمبود، كود مايع بُر مصرف نماييد.

شكل 4 - تاثير كمبود بُر بر روي برگ‌هاي انواع کلم

كمبود فسفر

-
براي رفع علائم كمبود، الیت سبز مصرف نماييد.