کاهو

كاهو يكي از پر مصرفترين سبزيجات است كه در طول دوره رشد خود علاوه بر كودهاي اصلي NPK به ريزمغذي‌ها نيز نيازمند است. توليد اقتصادي كاهو زماني امكان‌پذير است كه به نياز غذايي آن توجه خاص مبذول گردد.

كمبود ازت (شکل 1)

ازت به عنوان يكي از مواد غذايي اصلي در كليه مراحل رشد مورد نياز كاهو مي‌باشد. كمبود آن در اوايل فصل رشد سبب بروز عارضه زردي در برگ‌ها مي‌شود. در اثر ادامه كمبود تمام گياه زرد شده و نهايتا برگ‌ها قهوه‌اي و خشك مي‌شوند. در عكس بوته سالم كاهو در سمت راست و بوته دچار كمبود در سمت چپ مشخص است.
براي رفع علائم كمبود، كود كامل فوسامكو 4 و يا كود ازت مایع مصرف نماييد.

شكل 1 - تاثير كمبود ازت بر روي برگ‌هاي کاهو

كمبود منیزیم (شکل 2)

كمبود اين عنصر در مزارع بسيار ديده مي‌شود. كمبود منيزيم سبب بروز كلروز (زردي) در بين رگبرگ‌هاي برگ‌هاي مسن مي‌شود. در حالت شديد مناطق بين رگبرگي زرد تيره شده و سرانجام قهوه‌اي شده و مي‌ميرند.
براي رفع علائم كمبود، كود منيزيم مصرف نماييد.

شكل 2 - تاثير كمبود منیزیم بر روي برگ‌هاي کاهو

كمبود بُر (شکل 3)

تغيير شكل برگ‌هاي جوان و سريع‌‌الرشد، لكه‌دار شدن و سوختگي نوك برگ‌ها و مرگ نقطه رويشي گياه از مهمترين علائم كمبود بُر در كاهو مي‌باشد. متوقف شدن رشد كنار برگ‌ها سبب تا شدن نوك برگ‌ها به پشت مي‌شود. ظهور لكه روي برگ‌ها و افزايش مقدار لكه‌ها و گسترش آنها باعث مي‌شود بوته كاهو ظاهري سوخته پيدا نمايد.
براي رفع علائم كمبود، كود مايع بُر مصرف نماييد.

شكل 3 - تاثير كمبود بُر بر روي برگ‌هاي کاهو

كمبود مولیبدن (شکل 4)

كمبود موليبدن باعث بروز لكه‌هاي موجي در بين رگبرگ‌ها همراه با نواحي كلروتيك است. سوختگي حاشيه و فنجاني شدن و پيچيدن و از شكل افتادن برگ‌هاي جوان از عوارض كمبود موليبدن است. در شكل مراحل اوليه كمبود (سمت چپ) و مراحل بعدي (سمت راست) نشان داده مي‌شود.
براي رفع علائم كمبود، كود كامل فوسامكو 4 مصرف نماييد.

شكل 4 - تاثير كمبود مولیبدن بر روي برگ‌هاي کاهو

كمبود فسفر

-
براي رفع علائم كمبود، الیت سبز مصرف نماييد.

كمبود پتاسیم

-
براي رفع علائم كمبود، الیت سبز مصرف نماييد.